כוחות אופטיים סביב הסיבים
Fizik

כוחות אופטיים סביב הסיבים

אפילו בהיעדר קיטוב אור סליל, מודל חדש מתאר את הלחצים והמומנטים השונים שאור בסיב יכול להפעיל על חלקיקים דיאלקטריים שמסביב. חלקיקים דיאלקטריים זעירים ליד סיב אופטי נעים לאורך הסיב. [יותר…]